Chứng Nhận Sản Phẩm

Kiểm nghiệm đạt chất lượng an tâm nhất.

Home Chứng Nhận Sản Phẩm
Tự Quản Lý Định Kỳ Kiểm Nghiệm

Nhiều Loại Kiểm Nghiệm Chỉ Là Để Càng Yên Tâm Hơn

Bánh quy của Chung Hsiang Food. được lựa chọn cẩn thận cho các nguyên liệu thô. Cho dù đó là tìm kiếm các thành phần đại diện cho hương vị Đài Loan, hoặc sàng lọc các nguyên liệu thô chất lượng cao nhập khẩu, Chung Hsiang áp dụng các tiêu chuẩn kiểm toán và kiểm tra cao để đảm bảo chất lượng tốt của bánh quy Chung Hsiang. Do đó, mỗi chiếc bánh quy, từ sản xuất đến thành phẩm, đều phải trải qua nhiều cấp độ kiểm tra!

Ngoài việc kiểm tra độc lập, các cuộc kiểm tra vô tư của bên thứ ba được tiến hành thường xuyên, chẳng hạn như Super Laboratory Co., Ltd. và SGS Đài Loan Ltd., nhà máy đã thông qua các xác nhận và chứng nhận ISO 22000, HACCP và FSSC, đảm bảo trách nhiệm và tuân thủ an toàn thực phẩm của người tiêu dùng!

Chung Hsiang Tự Chủ Kiểm Nghiệm

Sau khi sản xuất bánh quy hoàn thành, việc kiểm tra đầu tiên sẽ được thực hiện tại nhà máy, như kiểm tra ngoại hình, kiểm tra con dấu, dư lượng ẩm, v.v., để đảm bảo chất lượng tốt của bánh quy Chung Hsiang.

Thử Nghiệm Trong Phòng Thí Nghiệm

Thường xuyên ủy thác kiểm tra bên thứ ba vô tư, chẳng hạn như Super Laboratory Co., Ltd., SGS Đài Loan Ltd., và các đơn vị khác để thực hiện các hạng mục kiểm tra cơ bản, kiểm tra vi sinh, v.v.

Tuân Thủ Quy Trình Nghiêm Ngặt

Kiểm Soát Chặt Chẽ Từ Nguyên Liệu Thô Đến Sản Xuất

Sàng Lọc và Nghiệm Thu Nguyên Vật Liệu

▪Kiểm toán Nhà cung cấp

▪Kiểm tra vật liệu

▪Xác nhận thông tin cơ bản

▪Xác nhận ngày / số lô hợp lệ

▪Kiểm tra bề ngoài/màu

Kiểm Soát Quá Trình

▪Lấy mẫu ngoại hình

▪Lấy mẫu trọng lượng

▪Kiểm tra dị vật bất thường

Kiểm Nghiệm Thành Phẩm

Lấy mẫu sản phẩm tự hoàn thành

▪Kiểm tra niêm phong

▪Kiểm tra dư lượng nước tồn đọng

——–

Kiểm nghiệm thuê bên ngoài

▪Liểm tra vi sinh vật

▪Kiểm nghiệm chất bảo quản

Giám Hộ Chất Lượng, Thực An Tâm

Đa Dạng Các Chứng Nhận Kiểm Nghiệm