Certification

Qualified inspection.

Home Certification
Tự quản lý định kỳ kiểm nghiệm

Nhiều loại kiểm nghiệm chỉ là để càng yên tâm hơn

Bánh quy của Chung Hsiang Food. được lựa chọn cẩn thận cho các nguyên liệu thô. Cho dù đó là tìm kiếm các thành phần đại diện cho hương vị Đài Loan, hoặc sàng lọc các nguyên liệu thô chất lượng cao nhập khẩu, Chung Hsiang áp dụng các tiêu chuẩn kiểm toán và kiểm tra cao để đảm bảo chất lượng tốt của bánh quy Chung Hsiang. Do đó, mỗi chiếc bánh quy, từ sản xuất đến thành phẩm, đều phải trải qua nhiều cấp độ kiểm tra!

In addition to the independent inspection, the fair unit inspection of a third party shall be entrusted regularly, such as Super Laboratory Co., Ltd., and SGS Taiwan Ltd., etc. At present, the factory has passed ISO 22000, HACCP and FSSC certification to ensure that we are responsible for consumer safety and persistence!

Self-inspection

After the crackers are made, the first inspection shall be made in the factory, such as spot inspection of appearance, seal test and moisture residue, etc., to ensure the good quality of Chung Hsiang Crackers.

Inspection Units

The fair unit inspection of a third party shall be entrusted regularly, such as Super Laboratory Co., Ltd., and SGS Taiwan Ltd., etc., to conduct basic inspections and microorganism examination, etc.

Rigid Process

Rigid Control From Material to Production

Screening and Acceptance

▪Supplier audit

▪Material inspection

▪ Information confirmation

▪Valid date/batch No. confirmation

▪Appearance/color check

Process Control

▪Appearance sampling

▪Weight sampling

▪FO testing

FQC

FP self-sampling

▪Seal test

▪Moisture residue

——–

Outsourcing QC

▪Microorganism test

▪Preservative QC

QC For Safe Food

Various Certifications